Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Kartor

 

Lodkartor på internet

350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns nu för nedladdning på www.melica.se. Lodkartorna är fria för ickekommersiell användning. De flesta kartorna har tagits fram i samband med kalkningsplanering som Göteborgsregionens kommunalförbund höll i men det finns även kartor som Fältbiologerna i Alingsås lodat på Rödeneplatån. För Kungsbacka kommun är samlingen komplett så när som på Lygnern.

Länk till kartorna:

Gratis djupkartor över hundratals västsvenska sjöar