Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Illustration

Att hitta det rätta uttrycket, det enkla som oftast är det svåra. Att illustrera är att belysa, av latinets illustre. Och det måste ge utrymme för mottagarens fantasi. För att fylla i det där sista, göra budskapet komplett. Färg eller svartvitt, foto eller akvarell, en känslig linje eller en fet detalj. Naturinformation och fakta eller idébilder. Thomaz och Calle, våra illustratörers uttryck varierar, det beror på vad du vill säga och vill visa. Det finns mycket att hämta i bildbanken, som fyllts på under många år av skapande. Nedan några exempel.

Biologisk mångfald, Jernhusen - Thomaz

Novell, Socialpolitik - Thomaz

BRÅ. Brottsförebyggande rådet - rapport. Thomaz

 

Mindre hackspett. Calle

 

 

 

Barn i tiden - konferens GR utbildning. Thomaz

Ekonomiskt system... - tidningen Grus&Guld. Thomaz

Grus&Guld. Thomaz

 

 

Mört. Calle

 

Fisklivscykel. Calle

 

Töm toan på land - sugtömning, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Thomaz

 

 

En enkät i knät. Thomaz