Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Guide

Vill du bli guidad i en naturskog, en stadspark eller en traditionsrik äng? Av en Linnélärljunge eller modern humanistisk naturvetare? 

Eller se hur staden utvecklas / utvecklats.

Kontakta Calle eller Einar.