Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden 2018-2019

Melica har under två år haft uppdraget att följa upp statusen på gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län. Den ena delen av uppdraget  - Typiska arter - innebär att inventera kärlväxter under sommaren och på hösten mäts kvarstående vegetationsmängd. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen. Bilderna är tagna i Sundsby på Tjörn, Hulu utanför Ulricehamn och i Skaraborgs-trakten. Foto: Sune Broman (bild 2), Calle Bergil och Therese Alfsdotter.