omslagillc

Handbok MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar. Del av en serie handböcker. Formgivning, illustrationer och grafik av Thomaz. Redaktör: Jan Scmidtbauer Crona.
För Trafikverket.

27 mars, 2024

Kranmärkning

Melica serverar kranvatten och inte flaskvatten för att bjuda på ett högkvalitetsvatten med mycket lägre miljöavtryck.
15 december, 2023

Melica söker naturvårdsbiologer och samhällsbyggare

Den ekonomiska föreningen Melica miljökonsulter söker fler medarbetare. Glädjande nog har efterfrågan på våra kompetenser ökat hos kommuner, länsstyrelser och markexploatörer. Det gäller till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, skydds­åtgärder för hotade arter, skyfallsutredningar kring detaljplanearbeten, vattenvårdsfrågor, dagvattenutredningar och naturvärdesinventeringar enligt SIS-standard. På vår natursida behövs det dessutom goda artkunskaper av vår flora och fauna i allmänhet och med arter som signalerar naturvärden i synnerhet. (mer …)
5 december, 2023

Årets julgåva går till läkare utan gränser

Läkare utan gränser gör en viktig insats för mänskligheten. Just nu märks kanske mest insatserna i krigszoner men även områden drabbade av olika naturkatastrofer får hjälp \"Vårt arbete fortsatte också i flera andra humanitära kriser. Vi fanns på plats med 465 projekt i fler än 70 länder, däribland i Jemen, Kongo-Kinshasa, Sydsudan och Centralafrikanska republiken. Vi startade bland annat nya projekt för att bistå människor som flytt undan våldet i Tigray-regionen i Etiopien, bedrev insatser under de stora översvämningarna i Sydsudan och gav sjukvård till människor som skadats i attackerna i Gaza. Tack vare våra medarbetare och givare kunde vi göra stor skillnad i kriser, konflikter och katastrofer.\" (mer …)
22 december, 2022

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

önskar vi från Melica till er alla! Melicas julgåva går i år till Bumblebee Conservation Trust (www.bumblebeeconservation.org) som är en vetenskapsledd organisation. Organisationens mål är: — Förbättra förståelsen för humlors ekologi och bevarande.— Öka kvaliteten och kvantiteten på humlors livsmiljö.— Inspirera och göra det möjligt för alla att vidta åtgärder för humlor. (mer …)
10 juni, 2022

Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk fiskodling och näringsbatteri till jordbruket

Ett 3-årigt forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierad av Kamprad Stiftelsen - projektperiod maj 2022 – maj 2025Samarbete mellan Chalmers, SLU Alnarp, fiskodlingen Pond i Floda, samt Melica MiljökonsulterSå fantastiskt spännande att Melica är en av projektledarna (från oss forskare Zsofia Ganrot) i detta miljö- och klimatprojekt! Två mycket erfarna Melicaner är också med: Stefan Bydén och Bo Lind! Projektets hemsida Nutribatt.se. (mer …)
13 december, 2021

Melicas julgåva 2021

Melicas julgåva 2021 går i år till Svenska Afganistankommittén. Vår julgåva bidrar till flickors rättigheter i Afganistan och för hennes rätt att utbilda sig. Svenska Afghanistankommittén är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd (mer …)
16 mars, 2021

Välkommen Tobias

Tobias är naturvårdsbiolog som har breda kunskaper om olika terrestra habitat och har jobbat med bland annat inventeringar och framtagning av skötselplaner. Han har kompetens inom kärlväxter, mossor, lavar, skyddsvärda träd, naturhabitatklassning, osv. (mer …)
25 januari, 2021

Melicas julgåva 2020

Melicas julgåva 2020 går i år till HALO - Hoedspruit Animal Outreach i Sydafrika (www.halooutreach.co.za). Organisationen besöktes 2019 av Melica och vi fick möjlighet att delta i en av deras arbetsinsatser. (mer …)
19 november, 2020

Vad har vi för nytta av det gröna?

Alingsås kommun ska förnya sin grönplan för tätorten och anlitar Melica för en inventering av grönskans ekosystemtjänster.
18 november, 2020

Rögle deponi täcks

Den sista deponin i Lund, i Rögle, täcks nu för att minska lakvattenbildningen. Den 19 ha stora deponin får ett dryga metern tjockt lager av moränlera. (mer …)
11 mars, 2019

Nästan hundra skyltar

Melica har under 2018 färdigställt två stora skyltprojekt. Åt Säveåns vattenråd och Mjörns fiskevårdsområde har 39 skyltar tagits fram. Dessa står från Säven i Vårgårda ner till Gamlestads torg i Göteborg. Skyltarna har lokalt anpassad information, en karta och information om vattenrådet. (mer …)
21 december, 2018

Melicas julklapp 2018

God Jul Melicas julgåva går i år till WWFs arbete med att rädda det som finns kvar av den arktiska naturen. (mer …)
20 november, 2018

Kurs om blågrön infrastruktur

Scandinavian Green Roof Istitute (SGRI) har samlat 6 föreläsare till en endagskurs i Göteborg, om blågrön infrastruktur i staden. Passa på att ta del av en samlad kunskap om systemlösningar som på bästa sätt kan gynna ekosystemtjänster och klimatanpassning samtidigt som de ser till resursanvändningen av vatten och näring. (mer …)
13 november, 2018

Melica KRANMÄRKT!

Inom vårt CSR arbete har vi nu fått hållbarhetsmärket KRANMÄRKT! Gott kranvatten följer oss på fält, på möten eller vid vanligt lunch. Ännu ett litet steg....
6 september, 2018

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden 2018-2019

Melica har under två år haft uppdraget att följa upp statusen på gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län. Den ena delen av uppdraget  - Typiska arter - innebär att inventera kärlväxter under sommaren och på hösten mäts kvarstående vegetationsmängd. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen. (mer …)
28 februari, 2018

Melica medlem i CSR västsverige

Vi är miljödiplomerade sedan länge, men nu tar vi stora steg vidare till  social hållbarhet också. Vi har inte krav på  hållbarhetsredovisning, men vi vill vara drivande som litet konsultföretag även i dessa stora frågor. CSR-ansvarig är Zsofia Ganrot hos oss under 2018.
7 februari, 2018

Ekosystemtjänster i Ulricehamn

Ulricehamns kommun växer och nya bostadsområden behövs. Samtidigt har kommunen starka ambitioner om en tillväxt med minsta möjliga skador på den rika naturen och en planering som skapar goda gröna boendemiljöer. (mer …)
27 september, 2017

Trettio

Med trettio års erfarenheter i bagaget går vi vidare. Några av våra pågående projekt och uppdrag: (mer …)
18 juni, 2017

Ute…

..är våra arbetsplatser. Lite mer än vanligt nu när det är mycket som ska inventeras.
14 april, 2016

Melica har utvecklat Cykelhyllningen

Staden behöver mer cyklar! Och mer grönska! I ett Vinnova-stöttat projekt; BiodiverCity, har Melica tillsammans med  wsp, byggros & sydväst  utvecklat det gröna cykeltaket Cykelhyllningen. Idén är att erbjuda en flyttbar säker och skyddad cykelparkering, som är lagom stor för en P-plats och samtidigt fyller platsen med grönska, specialanpassad för den biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som bäst behövs på den aktuella platsen. (mer …)
12 januari, 2016

Melicas morötter till final

Kolonioh! Vi lever i en föränderlig värld. Vi bor i en stad som växer och förändras.Tillsammans kan vi göra skillnad. Skaffa oss nya perspektiv, vrida vår syn någon grad. Upptäcka. En morot är alltid en morot, den symbol som ofta står för det lockande, triggar oss, får oss att agera. Spelar det någon roll åt vilket håll en morot pekar, uppåt eller nedåt? Hur vill jag ha min morot? Denna nyttiga grönsak, om än mer röd, med sitt karotin, bra för synen. (mer …)
14 december, 2015

Trädinventering

Startskottet gick på Ramsön i Bohuslän, där träden var få men intressanta! Inventeringen gjordes av Lina Ahnby, Christer Lundenius och Calle Bergil
3 december, 2015

Rening av lakvatten i Rögle

Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, kommer lakvatten från en större del av deponin gå till rening i dammarna. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimetet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Flytväggarna skall säkerställa både en optimerad uppehållstid samt en syresättning av lakvattnet. Projektet är speciellt ur flera synpunkter. Extra hänsyn gäller eftersom man arbetar i ett naturreservat men även hur man skapar så robusta system som möjligt för en nedlagd deponi som ligger så nära grannar och jordbruksmark. Projektet beräknas färdigställas under våren 2016. 
1 juni, 2015

Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

Litauens största naturvårdsfond har ett samarbetsprojekt med Melica och norska Norconsult för att återskapa landets en gång viktigaste fågelsjö – Lake Birzulis. Calle Bergil, Melica bidrar i projektet med kunskaper, erfarenheter och kontakter med svenska experter. (mer …)
23 april, 2015

Melica vinnare i tävlingen H+

- Vi arbetade aktivt med att sprida tävlingen i flera olika nätverk då tävlingen vände sig till bland annat designers, beteendevetare och ingenjörer. Vi fick in ett 30-tal förslag från Indien, USA, Holland, Indonesien och Israel utöver Sverige. Förslagen sträcker sig över hela spannet från innovativa och oprövade förslag till förhållandevis etablerade lösningar, säger Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA. (mer …)
23 mars, 2015

Uppåt väggarna

Uppåt väggarna – några röster: Gröna väggar och tak är bra för väldigt mycket, men är inte alltid på alla de sätt som påståtts. Jord och växter kan bidra till isoleringen av en byggnad, men kan också kyla genom sin fuktighet, när vi vill ha det varmt. (mer …)
2 januari, 2015

Lodkartor

Nu har lodkartehemsidan fått en kartfunktion med en zoombar och klickbar karta så att du enklare kan leta upp kartan som kan vara användbar vid fisket eller på skridskoturen. På slutet av 1970-talet och början av 1980-talet lodades över 300 sjöar i Göteborgsregionen av Melicamedarbetare och andra. Med hjälp av praktikanter och egna insatser har dessa kartor gjorts tillgängliga som PDF-filer. Till lodkartorna
19 november, 2014

Vi drog till Malmö

Hållbarhet, rosa stråk och gröna tak, Läs reportaget, Text och foto: Thomaz Grahl Hela_Malmö
23 juni, 2014

Melica växer!

Går du med tankar på att starta eget, men känner att du inte vill missa den kreativitet som kontakten med kollegor ger? Då har Melica just nu en möjlighet för dig. Vi har många spännande uppdrag och söker bl.a. erfarna biologer, planarkitet/stadsplanerare och miljövetare. Som kollega på kooperativet Melica bör du ha drivet att dra in egna uppdrag och kunna arbeta både i gemensamma som självständiga projekt. (mer …)
19 januari, 2014

Halmhus

Är det möjligt att både bygga miljövänligt, robust och ändå ekonomiskt hållbart? Rasmus Ekberg på Melica hjälper Daniel och Karolina att förverkliga sin dröm utanför Alingsås. Ett boende anpassat för platsen, byggt för självhushållning och med halm och lera som byggmaterial.  
21 november, 2013

Mulens marker

Boken Mulens marker som kom för 25 år sedan har nu fått en pendang i form av en hemsida där foton visar utvecklingen på hundra betesmarker efter 25 år. Hemsidan har nu också fått en kartfunktion som gör att du kan hitta din närmaste betesmark, om du bor i västergötland.
4 september, 2013

Höghus och biologisk mångfald

I tre separata uppdrag har Melica tagit sig an några av Jernhusens utmaningar kring mångfald och Centralstationens roll i staden. Området kring Göteborgs Centralstation kommer att genomgå en stor omvandling de närmaste åren, som själva navet i Västra Götalandregionens utveckling; RegionCity. (mer …)
4 september, 2013

St Hans deponi i Lund

Nu avslutas grävarbetet för att bygga reningsdammar och förbättra tätningen på deponin som utgör St Hans backar i Lund. Melica har varit konsulter under en stor del av denna process med att förbättra vattenkvalitén i Vallkärrabäcken. (mer …)
10 november, 2012

Upptäck den södra skärgården

  Svenska Ladda hem Engelska  Ladda hem Tyska  Ladda hem  
8 november, 2012

Handbok MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar. Del av en serie handböcker. Formgivning, illustrationer och grafik av Thomaz. Redaktör: Jan Scmidtbauer Crona. För Trafikverket.
22 oktober, 2012

Melica i debatten

  Vallar, västlänk och   spårvägsalternativ   De senaste åren har en intensiv debatt förts om Göteborgs framtid. Stadens uppdelning och segregation liksom beroendet av biltransporter och de olösliga älvförbindelserna har varit heta potatisar – liksom hur dessa frågor tas upp av politiker och tjänstemän. I flera debattartiklar har Stefan Bydén och Einar Hansson kommit med konkreta förslag på hur kollektivtrafiken kan ta sin nödvändiga andel av samhällets transporter. Debattinläggen finns här.  
22 oktober, 2012

Moroten

Under tre år följde Thomaz Grahl med sin kamera en mängd aktiviteter i projektet Ekologisk stadsdel Majorna.