Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Trettio

 

Med trettio års erfarenheter i bagaget går vi vidare. Några av våra pågående projekt och uppdrag:
• Naturvärdeskartläggning i Vårgårda.

• Gröna stråk i Härryda.
• Biologisk konsekvensanalys av cityprojekt, Jernhusen.
• Undersökning av skyddsåtgärder för grodor i Kungälv.
• YRKO-kurs i miljöteknik för anläggare
• Vegetationsplanering i Lund, projektering och kartläggning av klimatfönster.

Med mera ...