Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

St Hans deponi i Lund

Nu avslutas grävarbetet för att bygga reningsdammar och förbättra tätningen på deponin som utgör St Hans backar i Lund. Melica har varit konsulter under en stor del av denna process med att förbättra vattenkvalitén i Vallkärrabäcken.

Läs mer om projektet här.

Om Sankt Hans i media

Tippen sköter sig själv nu! Reportage.
Avfall Sverige

Inslag i pressen efter visningen i september 2014

Helsida i Skånska dagbladet

Artikel i Sydsvenska Dagbladet

Inslag i P4 Malmöhus

Nu ska "surhålet" bort

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-malm%C3%B6?video_id=2449858

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5655524

http://www.sydsvenskan.se/lund/sanering-billigare-an-vantat/