Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Nästan hundra skyltar

Melica har under 2018 färdigställt två stora skyltprojekt. Åt Säveåns vattenråd och Mjörns fiskevårdsområde har 39 skyltar tagits fram. Dessa står från Säven i Vårgårda ner till Gamlestads torg i Göteborg. Skyltarna har lokalt anpassad information, en karta och information om vattenrådet. Åt Mjörnbygdens naturcentrum har Melica gjort skyltar till sex annex och en informationspunkt. Utställningen i Högs torp i Brobacka har fått runt 20 nya skyltar och den på bilden är en av sex skyltar som finns på Risön i Mjörn. Övriga annex är Gräfsnäs slott, Nääs slott och Garveriet i Floda.