Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Mulens marker

Boken Mulens marker som kom för 25 år sedan har nu fått en pendang i form av en hemsida där foton visar utvecklingen på hundra betesmarker efter 25 år. Hemsidan har nu också fått en kartfunktion som gör att du kan hitta din närmaste betesmark, om du bor i västergötland.