Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Melicas morötter till final

Kolonioh!
Vi lever i en föränderlig värld. Vi bor i en stad som växer och förändras.Tillsammans kan vi göra skillnad. Skaffa oss nya perspektiv, vrida vår syn någon grad. Upptäcka.
En morot är alltid en morot, den symbol som ofta står för det lockande, triggar oss, får oss att agera. Spelar det någon roll åt vilket håll en morot pekar, uppåt eller nedåt? Hur vill jag ha min morot? Denna nyttiga grönsak, om än mer röd, med sitt karotin, bra för synen. Vi ser mer, nya möjligheter.
Vi får lust att leka. Skapa nya rum – som inspiration för en grönare stad. En stad som tar till vara all sin fantasi. Den hållbara staden där närodlat och självförsörjning uppmuntras, där traditionellt mixas med exotiskt. Staden där vi välkomnar både det heta, det soldränkta och det daggstänkta.
Vi inspireras av varandra. Jag och min nya väns egenflätade korgar blommar däruppe intill varandra. Den flätade häcken lever, rör sig, växer... Alla är vi med och skapar Kolonioh! under nio sommarveckor. Alla får vara med på det botaniska knytkalaset i oasen på Götaplatsen.
Utformning
Fem stora rotfrukter, morötter, med viss abstraktion. Statiska nertill, mer rörliga upptill. Fem rum med olika innehåll. Mer eller mindre öppna. Upplevelse- eller vilorum och en scen. Dekorerade med inslag ur olika kulturer från det mångfacetterade Göteborg. Upptill förbundna av ett nät där växter fylls på under tiden. Omgärdade av mobila växtväggar, spaljeer, häckar och gröna ytor.
Skalet/strukturen/organisationen/samspelet skapar trädgården där allt blommar och idéer bär frukt.
Exempel på innehåll
• Ordet ”grön” på alla i Göteborg förekommande språk. Läs och lyssna. Geografiska
ljudillustrationer
• Upptäck stadens gröna fickor. Märk ut din favoritplats genom att plantera i en ficka på kartan. Skriv ner eller läs in. Här eller via sociala medier.
• Öppen scen för poesi och politik, drama och musik. Origamiverkstad. Fröbollar för de yngsta.
• Smaka. Lukta. Känna. Visa på ekosystemtjänster och stadsodlingens synergieffekter
• Skapa, delta. Gör din egen korg, kruka. Pilflätningskurs, hantverkare (migranter) guidar, lär ut och hjälper oss. Begrepp som deltagande och integration konkretiseras och fördjupas.Till exempel kan besökares egentillverkade korgar hissas upp och fylla på och utveckla det gröna taket.
• Hängmattedjungel. Återanvända tyger,etc, flätas till hängmattor och gungor. Perfekt för en siesta nder de stora träden uppe på terassen mot konsthallen.
• Runt de fem rotfrukterna finns det mobila grundkonstruktioner utplacerade. Stomme för gurkor, krasse och tomater m m som får utvecklas av besökarna själva. Flätas vidare på och flyttas runt.
• En labyrint, en gräsgrotta en lövhydda, ett torn, en gungstol för fem ... Bara fantasin sätter ränserna. Stora krukor och flätade tråg i trappavsatserna för det närodlade och nyskördade.
• Belysning. De stora rotfrukternas ytor ljussätts. Ute och inuti.
• Aquaponiska system. I Poseidon, kar med fisk som i kombination med växtodling renar vattnet i tankarna och ger snabb tillväxt.
Resurser.
Plantor, pilflätningsmaterial etc finns i lager. Lokala odlarföreningar kontaktas i god tid redan under våren för att leverera till och under utställningsperioden
Delaktighet och social hållbarhet
Symbolisk ”morot ” finns utplacerad på stadelarnas bibliotek och liknande sociala mötesplatser. Kombineras med inbjudan till pilflätning och liknande tillfällen. Efter avslutad utställning lever delar av den vidare på platser mogna för en fortsättning.
Research – synpunkter före slutgiltig utformning inhämtas från olika stadsdelar, boende, sociala grupper, föreningar m fl. Vi anbudsgivare använder oss av vårt stora unika kontaktnät som bygger på många års erfarenheter av både sociala och och gröna relationer i Göteborgs alla stadsdelar.
Kolonioh! – en täppa för alla dimensioner av grön kunskap.