Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Melica medlem i CSR västsverige

Vi är miljödiplomerade sedan länge, men nu tar vi stora steg vidare till  social hållbarhet också. Vi har inte krav på  hållbarhetsredovisning, men vi vill vara drivande som litet konsultföretag även i dessa stora frågor. CSR-ansvarig är Zsofia Ganrot hos oss under 2018.