Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Höghus och biologisk mångfald

I tre separata uppdrag har Melica tagit sig an några av Jernhusens utmaningar kring mångfald och Centralstationens roll i staden. Området kring Göteborgs Centralstation kommer att genomgå en stor omvandling de närmaste åren, som själva navet i Västra Götalandregionens utveckling; RegionCity. Fyra kända arkitektfirmor har tävlat med förslag till formgivning av detta nya centrum. Alla har föreslagit en tät samling nya höghus, flera av dem upp emot 30 våningar. Kan en sådan bebyggelse även ge plats för biologisk mångfald?

– Ja, menar Calle Bergil som bistår Jernhusen med att föreslå lösningar för att bevara och utveckla också växt- och djurlivet i förnyelsen.  

– En tät stad behöver inte vara en biologisk öken. Om man bara tänker till i planeringen, kan den tvärtom få ett rikt och spännande liv, till glädje för både folk och fä i och kring husen.

I det  tredje uppdraget har nu Melica tagit fram olika förslag på hur Jernhusen kan förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald på sina befintliga fastigheter, samt hur man kan kommunicera ut sitt ansvarstagande för ett grönare och mer levande Göteborg.Uppdraget är nu klart och det skall bli spännande att följa Jernhusens arbete i dess spår. 

Läs även En grönar Göteborgs Central?