Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Uppåt väggarna

Uppåt väggarna – några röster:

  • Gröna väggar och tak är bra för väldigt mycket, men är inte alltid på alla de sätt som påståtts. Jord och växter kan bidra till isoleringen av en byggnad, men kan också kyla genom sin fuktighet, när vi vill ha det varmt.
  • Olika grönaväggtekniker behöver testas mer vad gäller effekterna på värme- och fuktegenskaper för olika isolerade hus i vårt klimat.
  • De viktigaste nyttorna av mer grönska både på och omkring husen är tveklösa; vackrare hus, estetiska, sociala och rekreerande värden, mer levande stad, fler pollinerare och mer fladdrande liv kring knutarna.
  • Enkla extensiva Sedumtak är idag väl beprövad och ganska billig teknik.
  • Tjockare, mer avancerade ”biotoptak” kräver mer, men kan också ge väldigt mycket mer. Fantastiska, inspirerande exempel på detta, finns på många håll i världen.
  • Gamla sanningar om klättrande växters skadliga effekter på fasader är kanske inte sanningar. Men vi skulle behöva veta mer om detta!
  • En nationell modell för grönytefaktorberäkning skulle behövas – men den måste anpassas efter lokala förutsättningar; alla ekosystemtjänster har inte samma värde överallt.
  • Vi får inte ersätta viktiga småparker och gröna plättar i stadsrummen med mera Sedum på taken.

 

Se presentationerna:

Jonathan Malmberg: Gröna väggar och tak i Sverige – vartåt lutar de?

Stefan Bydén: Det regnar inte mindre på gröna tak – vart tar vattnet vägen?

Maria Nilsson: Hur fungerar det i praktiken? – gröna tak ur en fastighetsägares perspektiv

Carl-Magnus Capener: Vad gör grönskan med huset?

Jonathan Malmberg: Kostnad och nytta – vad kan vi vinna om vi satsar lite mer?

Jan Aleby, Karin Emanuelsson: Grönare Göteborg – hur styr vi dithän?

---

Deltagarlista

---

Nyttiga länkar

Scandinavian Green Roof Institute

c/o citys handledning för planering med ekosystemtjänster: