Hållbar turism och ekoturism

Många är vi som behöver förändrar våra vanor för att skapa en mer hållbar livsstil. Intresset för att även våra semestrar skall fresta så lite som möjligt på vår planet ökar ständigt. Våra semestrar kan bidra till att gynna lokala, hållbara, initiativ.

Vi på Melica har lång erfarenhet av att arbeta med nya ideer, marknadsföra initiativ, utveckla befintliga eller göra bedömningar av vilka möjlighetet till turism en viss region har.