Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Tankar på tvären

Vi tycker alltid det är spännande att utveckla egna idéer som kan bli till projekt, och vi försöker hitta nya grepp på de uppdrag vi får. Omväxling, engagemang och tankar på tvären gör det stimulerande att arbeta på Melica, ett personalägt företag i kooperativ form som startade 1987 med rötterna i miljörörelsen. När man vill driva sitt projekt utan att starta eget så är kooperativet ett utmärkt företagsalternativ. Här finns både kontorsservice och arbetskamrater.
Vi kallar oss gröna konsulter för att hållbarhet genomsyrar all vår verksamhet. Det perspektivet vill vi behålla och sprida till fler. Mer än en tanke – en mission.

Melica, ett miljödiplomerat företag! Vår miljöpolicy