Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Kurs om blågrön infrastruktur

Scandinavian Green Roof Istitute (SGRI) har samlat 6 föreläsare till en endagskurs i Göteborg, om blågrön infrastruktur i staden. Passa på att ta del av en samlad kunskap om systemlösningar som på bästa sätt kan gynna ekosystemtjänster och klimatanpassning samtidigt som de ser till resursanvändningen av vatten och näring.

Läs mer och anmäl dig här