GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

önskar vi från Melica till er alla!

Melicas julgåva går i år till Bumblebee Conservation Trust (www.bumblebeeconservation.org) som är en vetenskapsledd organisation. Organisationens mål är:

— Förbättra förståelsen för humlors ekologi och bevarande.
— Öka kvaliteten och kvantiteten på humlors livsmiljö.
— Inspirera och göra det möjligt för alla att vidta åtgärder för humlor.

Continue reading ”GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR”

Melica söker naturvårdsbiolog

Den ekonomiska föreningen Melica miljökonsulter söker fler naturvårdskonsulter. Glädjande nog har efterfrågan på naturvårdskompetens ökat hos kommuner, länsstyrelser och markexploatörer. Det gäller till exempel gröna MKB-er, skyddsåtgärder för hotade arter och naturvärdesinventeringar enligt SIS-standard. Vi hoppas att du är hyfsat bekant med de här begreppen, men framför allt med vår flora och fauna i allmänhet och med arter som signalerar naturvärden i synnerhet.

Continue reading ”Melica söker naturvårdsbiolog”

Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk fiskodling och näringsbatteri till jordbruket

Ett 3-årigt forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierad av Kamprad Stiftelsen – projektperiod maj 2022 – maj 2025
Samarbete mellan Chalmers, SLU Alnarp, fiskodlingen Pond i Floda, samt Melica Miljökonsulter
Så fantastiskt spännande att Melica är en av projektledarna (från oss forskare Zsofia Ganrot) i detta miljö- och klimatprojekt! Två mycket erfarna Melicaner är också med: Stefan Bydén och Bo Lind!

Projektets hemsida Nutribatt.se.

Continue reading ”Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk fiskodling och näringsbatteri till jordbruket”

Melicas julgåva 2021

Melicas julgåva 2021 går i år till Svenska Afganistankommittén. Vår julgåva bidrar till flickors rättigheter i Afganistan och för hennes rätt att utbilda sig. Svenska Afghanistankommittén är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd

Continue reading ”Melicas julgåva 2021”

Välkommen Tobias

Tobias är naturvårdsbiolog som har breda kunskaper om olika terrestra habitat och har jobbat med bland annat inventeringar och framtagning av skötselplaner. Han har kompetens inom kärlväxter, mossor, lavar, skyddsvärda träd, naturhabitatklassning, osv.

Continue reading ”Välkommen Tobias”

Melicas julgåva 2020

Melicas julgåva 2020 går i år till HALO – Hoedspruit Animal Outreach i Sydafrika (www.halooutreach.co.za). Organisationen besöktes 2019 av Melica och vi fick möjlighet att delta i en av deras arbetsinsatser.

Continue reading ”Melicas julgåva 2020”