Mer om vallarna

Vallen vid Älvsborgsbron

Denna vall ska skydda Göteborgs innerstad från konstanta höga havsnivåer i framtiden och tillfälliga översvämningar.

Vallen kan till en början göras 3-4 m hög men ska kunna ökas till 9-10 m om havshöjningen inte kan hejdas.

Spårförbindelser över vallen bör läggas på den högre nivån redan från början. En spårvägsförbindelse över vallen ett första steg. En vild ide är att lägga hamnbanan över denna vall med anknytning ner längs söderleden. Den banan bör då också kunna användas för Light-railtrafik.

En rejäl sluss behövs, kanske även en mindre för småbåtstrafik.

Vattennivån innanför vallen skulle kunna läggas en halvmeter över dagens normalvatten för att spara pumpningskostnad. I ca femtio år borde då vattenståndet utanför vallen vara lägre än innaför vilken gör pumpning onödig. Det är också möjligt att med stängningsanordningar låta vattnet flöda fritt upp till en halvmeters vattenståndshöjning.

En biologisk fråga är hur Säveålaxen och havsöringar ska kunna komma in och ut.

Vallen vid Nordre älv

Denna vall ska hindra havet från att rinna in bakvägen till Göteborg denna väg. Dessutom leder den ut Göta älvs vatten via Nordre älv.

En enkel jorddamm med överkant på ca tre meter över havet kan vara tillräcklig ett tag. Den ska dock vara möjlig att bygga på upp till 9-10 m. Ev infrastruktur på vallen kan dock göra att den bör byggas hög från början.

En sluss behövs och några kubikmeter vatten per sekund släpps ner för att säkra vattenomsättning i den gamla älvfåran.

Hur Nordre älv påverkas av ett ökat vattenflöde (nu går tre fjärdedelar av vattnet den vägen) bör utredas.

Båttrafiken på älven bör läggas i Nordre älv för att minska slussandet och för att ge möjlighet till bättre kontakt över älven nere i Göteborg.

Estuariet i Nordre älv är en värdefull naturmiljö. Denna påverkas även av stigande havsnivåer, förutom av ökat flöde och älvtrafiken.

Vallen vid Välen

Denna vall ska skydda områdena runt Söder å från översvämning. Vid höga vattenstånd är det också möjligt för vatten att via Mölndalsån rinna bakvägen in till Göteborg. En enkel jorddamm med överkant på ca tre meter över havet kan vara tillräcklig ett tag. Den ska dock vara möjlig att bygga på upp till 9-10 m.

Vattenståndet innanför dammen kan läggas på en nivå på några decimeter över havets nuvarande medelnivå. Flödesreglering med hjälp av översvämning av strandområdena närmast dammen får utredas före dimensionering av pumpar.

Mer om vallarnas påverkan

GP-debattsidan om vallarna

Mer debatt