Bo Lind

Erfaren hydrogeolog som arbetar med mark- och grundvattenfrågor med inriktning mot miljö och byggande. Forskningsledare och konsult med projekt rörande markplanering för bostäder och fysisk infrastruktur samt vatten- och avloppsvattenhantering. Expert inom hydrogeologi och markmiljö rörande sorption och utläckage av ämnen i mark- och vattenmiljö. Bo är fil dr, docent och adj. professor och har stor erfarenhet av att leda och genomföra forskning och utveckling inom vatten-, mark-, och miljöområdet liksom vetenskaplig publicering. Bo har lett stora forskningsprojekt, bl.a. EU-projekt, och har varit medlem i många nationella och internationella kommittéer och forskargrupper.
Bo har publicerat mer än 100 forskningsrapporter och tekniska rapporter. 21 artiklar i internationella vetenskapliga referee-tidskrifter.
Bo arbetar nu inom Melica som expert i projektet ”Näringsbatterier för hållbart vattenbruk”

Mina Uppdrag