Lyckholms bryggeri

Kulturmiljöunderlag

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av två skäl. Dels ger de historisk kunskap, förmedlar kulturhistoriska sammanhang och förståelse för historiska skeenden på platsen. Dels ger bevarade miljöer möjligheter att skapa intressanta och fina förutsättningar för kommande stadsfunktioner, inte minst där man önskar blandstadskaraktär.

Melica har bebyggelseantikvarisk och göteborgshistorisk kompetens och har producerat en rad kulturmiljöanalyser och kulturmiljöunderlag. Dessa är en viktig grund för såväl program för övergripande stadsplanering som för detaljplaner i områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En specialitet för Melica är kulturmiljöunderlag för miljöer där det ingår industribebyggelse – liksom för blandade stadsmiljöer i allmänhet. Genomgående i våra utredningar använder vi begreppet och verktyget historiska kommunikatörer. De utgör lämningar och spår i olika skala – detaljer, byggnader, stadsrum och planmönster.

Här följer en lista på de senaste årens kulturmiljöunderlag som vi gjort på uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor, med länkar till rapporterna!

Karlavagnsplatsen_historisk_stadsbildsanalys

SKF-området – industrikvarteret Gösen – kulturmiljöunderlag 2010

Carlandersplatsen-2012-04-15

Kulturmiljounderlag_Lindholmen

Frihamnen-Ringon_140107

Kulturmiljounderlag_Fixfabriken

Almedal_Kulturmiljounderlag

Järnvågen, kulturmiljöunderlag 2015

Kortedala-en_kulturhistorisk_stadsbildanalys_2016-12-22

Kulturmiljoutredning_Angered_-L