Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården, har Melica har fått i uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor att ta fram ett kulturmiljöunderlag. Einar Hansson och Kristina Wallman har genomfört uppdraget i samarbete med Ewamarie Herklint och Trad Wrigglesworth.