Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Hållbar turism

Strategier för utveckling och marknadsföring av en levande landsbygd. Byalagets erfarenhet och styrka, bygdespel och stora gäddor – Melica är närvarande och vet var resurserna finns.