Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Formgivning

Bodoni eller Gill. Två klassiska typsnitt med helt olika karaktär. Beroende på vilket vi väljer så skickar vi en signal om innehållet.
Vårt arbete med grafisk formgivning ska underlätta för mottagaren att ta del av budskapet. Det handlar om både form och funktion. Vid bygget av en hel tidning, en hemsida eller när vi skapar en identitet för företaget.
Logon, en tidlös symbol, ett namn som sammanfattar och är unikt, färgen som tillsammans med de andra elementen speglar verksamheten. Något som syns, något man minns.

Exempel: Again Nutrient Recovery AB. Framtagning av namn, logo och symbol.