url

Byggemenskaper

Melica har genom sin medlemmar många av de erfarenheter och kompetenser som behövs när en bygggemenskap skall förverkliga sin dröm. Utöver rollerna som byggrådgivare och projektledare bistår vi med kunnande om ekosystem, landskapsarkitektur, dagvattenexpertis och unik kunskap i att skapa och vårda mångfald i urban miljö. Vi ser byggemenskaper som en avgörande aktör i allas våran strävan efter ett mer hållbart och resilient samhälle.