Melicas debattinlägg

Konkreta förslag för ett framtida hållbart Göteborg

Melica har arbetat för en hållbar utveckling i över 20 år – många av oss har ännu längre inom miljörörelsen arbetat för en hållbar stadsutveckling i Göteborg. Göteborg har handfasta problem att lösa, är en avancerad kunskapsstad med högskolor, miljö- och teknikutvecklingsföretag och aktiva debattörer. Därmed är Göteborg väl rustat för den rejäla utmaningen att bli en utvecklingsverkstad för hållbar stadsutveckling.

De senaste åren har en intensiv debatt förts om Göteborgs framtid. Stadens uppdelning och segregation liksom beroendet av biltransporter och de olösliga älvförbindelserna har varit heta potatisar – liksom hur dessa frågor tas upp av politiker och tjänstemän. Vi på Melica har särskilt engagerat oss i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem – men också i strategiska frågor kring vallar som skyddar mot översvämningar och samtidigt öppnar för en annorlunda stadsutveckling kring älven. Läs mer i vårt inlägg om Spårvägsstaden Göteborg  och utvecklingen av Spårbilar här nedan. Där hittar du också det fyra debattartiklar vi fått publicerade i GP!

Spårvägsstaden Göteborg

Vi presenterade vår syn på framtidens kollektivtrafik i Göteborg med närmaste omgivningar på en hearing som anordnades av Göteborgs Stad, Mölndals Kommun, Partille Kommun och Västra Götalandsregionen på Älvrummet 10/10 -04.

Ladda hem PDF»»

Spårvägsstrategi (GP 22/9 2013)

Artikeln tar upp behovet av en strategi för utvecklingen av Göteborgs spårvägssystem, något som försummats i den stora debatten om Västlänken och i det fyrkantiga Västsvenska Paketet.– senaste debattinlägget.

Mer om spårvägsstrategi »»

Spårväg i Allén  (GP 27/11 2011)

Västsvenska paketet innehåller Västlänk och biltullar. Men det behövs fler strategiska satsningar för att sy ihop en hållbar kollektivtrafik för alla – bl a en snabb spårvägslänk Linnégatan – Allén – Centralen – Hisingen.

Mer om spårväg i Allén »»

Invallning av Göteborg (GP 23/10 2008)

I artikeln publicerad i GP 2008-10-23 lade vi fram våra idéer om hur vi kan skydda Göteborg mot att dränkas av havet när klimatförändringarna höjt nivåerna.

Dessa frågor har vi tagit upp vid två onsdagsföreläsningar på Ekocentrum, 08-02-20 och 08-11-05 där responsen för våra idéer gjorde att vid känner oss manade att gå vidare med detta.

Mer om invallning »»

Om vallarnas påverkan på miljön »»  (här finns ett exjobb om Nordre älv)

Spårbil – ett nytt inslag i Göteborgstrafiken  (GP 5/1 2009)

Enligt utredningen K2020 måste kollektivtrafikens omfattning i Göteborg fördubblas inom 15 år. Samtidigt byggs ett nytt Göteborg på bägge sidor om älven.

För att göra detta ambitiösa stadsbygge hållbart och fritt från bilberoende behövs det nya former av kollektivtrafik som kan försörja och binda samman de strandnära stadskvartern. Här finns en unik möjlighet att utveckla ett spårbilssystem för att försörja dessa nya områden med kollektivtrafik på ett flexibelt och framtidssatsande sätt.

Debattartikel om spårbil »»

Kompletterande om spårbil »»  (Argument, exjobb om samhällsekonomi i spårbilssystem, ett annat exjobb som visar ett praktiskt exempel på ett utbyggt spårbilssystem i centrala Älvstaden)