Tobias Federsel

Naturvårdsbiolog som arbetar brett inom olika terrestra habitat med inventeringar, skötselplaner och MKB gällande kärlväxter, mossor, lavar, skyddsvärda träd, naturahabitatklassningar, osv. Specialiserat på ängsväxter, vildbin, humlor och fjärilar. Har även erfarenheter av ängsrestaurering och lieslåtter, samt håller i guidningar och föredrag.

Bonus: pratar flytande tyska.

Mina Uppdrag