Therese Alfsdotter

Therese är examinerad biolog med inriktning mot naturvård. Hon jobbar inom ett brett fält av naturinventeringar och utredningar. Senaste uppdragen på Melica har varit naturvärdesinventeringar, främst i samband med detaljplaner, andra naturinventeringar och utredning av artskyddsfrågor. Hon har kunskaper inom bl.a. naturvård, artkunskap, gis-arbete, miljörätt, samt god fältvana.

Therese har ett gediget intresse för natur och hållbart leverne. Tillsammans med sin partner smider hon planer inför bygget av ett ekohus.

 

 

Senaste uppdragen

– Naturvärdesinventeringar i flera kommuner (bl.a. Tjörn, Uddevalla, Vårgårda.)

– Inventering av skyddsvärda träd, Västra Götalands län.

– Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen 2018-2019

– Vattenprovtagning, kalkeffektuppföljning, GöteborgsRegionen

– Flera olika naturinventeringar inför detaljplan för Ulricehamns kommun, Therese ansvarade för fågelinventering.

– Inventering av naturvärden, grönstruktur och ekosystemtjänster i Habo kommun. 

Uppdrag