Teresia Wengström

Teresia Wengström är civilingenjör väg- och vatten med lic-examen inom tillförlitlighet.

Miljörådgivare sedan 1995 inom avfallsområdet. Har arbetat med utredning, anbudsförslag, bedömning och riskanlays inom bland annat mark, hydrologi, organiskt avfall, kompostering, förorenad jord, energiutnyttjande och biogas. Har även utformat driftskurser och verkat som seminarieledare. Har speciell erfarenhet av mätproblematik vid provtagning av jord och gas inom avfallsområdet. Har även arbetat som va-projektör.

Teresia har arbetat med utvecklingsprojekt som metanoxidering av deponigas samt
avloppslösningar kring enskilda avlopp.
Teresia är i botten en skärgårdsmänniska – och har ett intresse kring
övergödda vikar, utedass och Roslagsnatur. Uppvuxen på ostkusten så är
segling, paddling, rodd och motorbåt saker som man bara gör, förutom att
rödtjära vindbrädor och skrapa ekor.

Under ett tre-årigt EU-projekt i Roslagen med Östhammars kommun, Norrtälje
kommun och kommuner i finska respektive estniska skärgården togs fram
särskild information om avloppslösningar till enskilda fastighetsägare och
båtklubbar. Hjälp kring hållbara avloppslösningar där det är höga krav på
att minska dina utsläpp kan du hitta här;

http://www.act4mybalticsea.eu/visa_info.asp?e=sv&PostId=18&Avdelning=004&MenySidrubrik=Du%20som%20har%20enskilt%20avlopp

samt en informationsbroschyr kan du se här:

http://www.act4mybalticsea.eu/arkiv/dokumentarkiv/osthammar/avlopp/pdf_broschyr_halla_dar.pdf

Ett annat spännande uppdrag var LOVA-projektet ”KretsloppsTanken” kring
lokal odling av vall och användning av toalettavfall för att få ett
fordonsbränsle. Det var ett samarbete med LRF Alunda, Östhammars kommun och Act4mybalticsea. Rapport och läsa mer finns här:

http://www.act4mybalticsea.eu/visa_info.asp?e=sv&PostId=17&Avdelning=007&Sidrubrik=Du%20som%20har%20enskilt%20avlopp

en infobroschyr kan du se här:

http://www.act4mybalticsea.eu/arkiv/dokumentarkiv/osthammar/kretsloppstanken/pdf_broschyr_info_om_kretsloppstanken_a3.pdf

Kust och fisk hör ihop. Under ett uppdrag kring ”Fiskhälsa” tittade vi mer
noggrant på hur fiskarna mår i vår stadsnära natur, se rapporterna från Sankt Hans-projektet

Mina Uppdrag