Einar Hansson

Arkitekt, göteborgsförfattare och stadsvandringsledare. Demokratiska processer som bygger på aktivt deltagande tycker Einar är grundläggande och det kräver engagerande metoder. Bland dem arbetar Einar särskilt med dialog ute på sta’n, i form av stadsvandringar, inspirationsdagar och fokusgrupper. Stadsvandringar är också ett sätt att engagerat förstå sin egen och stadens historia och utveckling. Einar arbetar med stadsvandringar för alla grupper av intresserade. Han har också publicerat ett 20-tal böcker och skrifter om Göteborgs moderna historia och i stadsbyggnadsfrågor. Lever i Göteborgs södra skärgård, där han leder vandringar, utvecklar besöksnäringen och bl.a. organiserar Konstrunda. Var med och startade Melica 1987.

Senaste projekt: Inom samhällplanering: En utredning om sociala aspekter på kollektivtrafik för Göteborgs sociala resursförvaltning. Det senaste dialogprojektet var framtidsvandringar för Älvstaden i Göteborg. En aktuell skrift är en större guidebok över Vasastaden vars utgivning planeras till hösten. Då påbörjas också arbete med stadsvandringsstrategier.

Böcker i urval: Högsbo på väg (Bok, MP3-vandringar, CD-skiva) Hansson/Grahl. 2009
Stadsvandra på egen hand – Centrum-Linnéstaden-Majorna (Hansson/Herklint) Projekt Hälsolots 2008 
Guideboksserien ”Upptäck det moderna Göteborg! (Caldenby/Hansson m fl) Upptäck Hisingen 2008, Upptäck Västra Frölunda! 2007, Upptäck Nordost! 2006, Upptäck Angered! 2005
Göteborg- att bygga staden. Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004 
Miljökarta Västra Götaland 2003. Ekocentrum.
Starta stadsstudiecentrum – en handbok. Byggforskningsrådet 1989.
Hemma i stan – en  handbok i stadsstudier (Caldenby m fl) 1983.
Nya Göteborgsguiden den första alternativa guideboken. Bokförlaget Korpen 1981/84.

Tillsammans med Stefan bidrar jag gärna till debatten om Göteborgs framtid

Mina Uppdrag