Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Christer Lundenius

Landskapsarkitekt.

Trädgård, bostadsgårdar och stadsrum - ätbara, vackra och funktionella

Gröna tak och gröna väggar, design och omtanke om andra varelser och oss själva.

Studerar Permakultur och gillar stadsodling.

Senaste projekt:

Planförslag permakulturell trädgård, ingår  i Förstudie till Föreningen för ekologi och kultur i Sjövik

CAD - ritningar för vattenvårdsprogram för St Hans backar, Lund