Cecilia Lundqvist

Civilingenjör inom vattenresurshantering. Jobbar med utredningar inom VA och dagvattenhantering, kapacitetsutredningar och åtgärdsförslag. Erfarenhet av modellering inom VA och skyfall. Har också ett stort intresse för restaurering av våtmarker och meandrande floder.

Uppdrag