Annalena Holm

Annalena Holm är journalist och erfaren gymnasielärare och arbetar med textproduktion, didaktik och workshops.

Annalena har en licentiatexamen i naturvetenskapens didaktik där avhandlingen handlade om samarbetslärande och metoder för videoanalys. Hon har hållit ett flertal workshops om samarbete, dialog och matematikundervisning, och på senare år har hon också arbetat som projektledare, utredare och lärarutbildare i högskolevärlden.

Några av de projekt Annalena har deltagit i under 2020 är workshop på Matematikbiennalen, en artikel i tidskriften Nämnaren samt pedagogisk konsult och textproduktion för Erasmus+-projektet Virtue-s.

Uppdrag