Annalena Holm

Annalena är miljövetare, gymnasielärare och journalist. Hon arbetar med workshops och coaching i syfte att öka samarbete och informationsöverföring inom skola, högskola och andra organisationer.

Annalena är erfaren gruppledare och har en licentiatexamen i naturvetenskapens didaktik. Hennes fokus är dialog och samverkan bland annat inom utveckling av undervisning i matematik och miljö.

Senaste projekten:

Under våren 2022 fungerar Annalena som pedagogisk coach åt nyanställda lektorer vid Högskolan i Halmstad. Hon handleder också studenter och bedömer examensarbeten.

Vid ett flertal tillfällen har Annalena lett workshops i samverkan och samverkansinlärning – så kallad Supplemental Instruction. Senaste workshopen genomfördes vid Matematikbiennalen i Växjö i april 2022.

Annalena har skrivit artiklar om miljö, naturvetenskap och undervisning. Senaste artikeln publicerades 2020 i tidskriften Nämnaren.

Inom ramen för Erasmus+-projektet Virtue-s arbetade Annalena 2020 med textproduktion och som pedagogisk coach.

Mina Uppdrag