Annalena Holm

Annalena Holm är erfaren gymnasielärare och journalist. Hon arbetar med textproduktion, didaktik och workshops.

Annalena har en licentiatexamen i naturvetenskapens didaktik där avhandlingen handlade om samarbetslärande och metoder för videoanalys. Hon har hållit ett flertal workshops om samarbete, dialog och matematikundervisning, och på senare år har hon också arbetat som projektledare, utredare och lärarutbildare i högskolevärlden.

Några av de projekt Annalena deltog i under 2020 var workshop på Matematikbiennalen, en artikel i tidskriften Nämnaren samt pedagogisk konsult och textproduktion för Erasmus+-projektet Virtue-s. Under 2021 har hon också arbetat som lärare och lektor på gymnasiet.

Uppdrag