Annalena Holm

Annalena är miljövetare, gymnasielärare och journalist. Hon arbetar med workshops och coaching i syfte att öka samarbete och informationsöverföring inom skola, högskola och andra organisationer.

Annalena är erfaren gruppledare och har en licentiatexamen i naturvetenskapens didaktik. Hennes fokus är dialog och samverkan bland annat inom utveckling av undervisning i matematik och miljö.

Senaste projekten:

Våren 2023 handleder Annalena lärarstudenter på Högskolan i Halmstad. Våren 2022 fungerade hon som pedagogisk coach åt nyanställda lektorer också detta vid Högskolan i Halmstad. Hon handledde då också studenter och bedömde examensarbeten under hela 2022.

Vid ett flertal tillfällen har Annalena lett workshops i samverkan och samverkansinlärning – så kallad Supplemental Instruction. Senaste workshopen genomfördes vid Matematikbiennalen i Växjö i april 2022.

Annalena har skrivit artiklar om miljö, naturvetenskap och undervisning. Senaste artikeln publicerades 2020 i tidskriften Nämnaren.

Inom ramen för Erasmus+-projektet Virtue-s arbetade Annalena 2020 med textproduktion och som pedagogisk coach.

Läs gärna Annalenas blogg: FruHoaHolm.blogspot.com

Mina Uppdrag