Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden 2018-2019

Melica har under två år haft uppdraget att följa upp statusen på gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län. Den ena delen av uppdraget  -Typiska arter - innebar att inventera kärlväxter under sommaren och senare på säsongen mättes kvarstående vegetationsmängd. Bilderna är från Sundsby på Tjörn och Valle-trakten i Skaraborg.