Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden

Melica har under sommaren inventerat kärlväxter i gräsmarker och ska under hösten mäta kvarstående vegetationsmängd i skyddade områden, på uppdrag av Länsstyrelsen. Detta för att följa upp statusen hos ängs- och betesmarker i Västra Götalands län. Biologerna på Melica utför detta uppdrag för andra året i rad. Bilder från årets kärlväxtinventering.
Foton: Sune Broman och Melica.