Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Melica utvecklar stadens gröna möjligheter

I ett Vinnova-stöttat projekt, BiodiverCity steg 3, så utvecklar Melica i samverkan med bl.a. WSP, White, Malmö stad och Byggros just nu gröna lösningar för stadens behov. Målbilden är att tillsammans utveckla produkter och värdekedjor som möjliggör för mer ekosystemtjänster i urban miljö. Staden blir tätare och naturens tjänster blir allt mer uppenbara, tillsammans skall vi se till att det finns lösningar som fastighetsägare både har råd och vågar satsa på. Förhoppningsvis kommer vi redan innan hösten 2016 kunna börja presentera anpassade, spännande, lösningar!