Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Melica i debatten

 

Vallar, västlänk och

 

spårvägsalternativ

 

De senaste åren har en intensiv debatt förts om Göteborgs framtid. Stadens uppdelning och segregation liksom beroendet av biltransporter och de olösliga älvförbindelserna har varit heta potatisar – liksom hur dessa frågor tas upp av politiker och tjänstemän. I flera debattartiklar har Stefan Bydén och Einar Hansson kommit med konkreta förslag på hur kollektivtrafiken kan ta sin nödvändiga andel av samhällets transporter.

Debattinläggen finns här.