Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Thomaz Grahl

Kreatör och projektledare. Arbetar med grafisk form, bild och text, video och dokumentärfilm. Fria illustrationer, förklarande bilder och logos m m. Se också inledande bildspelet här på hemsidan.
Lång erfarenhet av att informera om miljö och energi men även andra sociala projekt. Arbetat med landsbygdsutveckling i Peru. Det gav insikt och ökad förståelse för andra kulturer samt flytande spanska!
Gärna mot horisonten i kajaken.

Ett projekt: MOROTEN. En dokumentärfilm som sammanfattar ett treårigt projekt av Majorna i Göteborg som en ekologisk stadsdel. Se en resumé ovan.


 

Illustration till Biologisk mångfald, Göteborgs Centralstation, Jernhusen