Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Therese Alfsdotter

Therese är biolog med inriktning mot naturvård. Hon jobbar inom ett brett fält av naturinventeringar och utredningar.

 

Senaste uppdrag på Melica

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen

- Flera olika naturinventeringar inför detaljplan för Ulricehamns kommun, Therese ansvarade för fågelinventering.

- Inventering av naturvärden, grönstruktur och ekosystemtjänster i Habo kommun. 

- Naturvärdesinventeringar på flera håll..

 

Therese har ett gediget intresse för natur och hållbart leverne. Tillsammans med sin partner smider hon planer inför bygget av ett ekohus.