Lina Ahnby

Lina är biolog med mångårig erfarenhet av naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Har jobbat med fältinventeringar sedan 2002, bland annat i NILS-projektet (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Har dock finkammat skog och fjäll på jakt efter intressanta arter även på uppdrag av Skogstyrelsen och Umeå universitet, i Sverige och i Norge.
Lina är uppvuxen på en plantskola och har under åren varvat biologjobben med att arbeta som trädgårdsmästare. Är även passionerad stensamlare med keramikerbakgrund som gärna ägnar sig åt fotografering, allra helst i bergiga trakter.